TRUNG TÂM ANH NGỮ – Diamond Square Bồng Sơn

TRUNG TÂM ANH NGỮ

Bên cạnh những dịch vụ nổi bật về ẩm thực, giải trí, mua sắm thì trung tâm anh ngữ cũng được phát triển bên trong Diamond Square, cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho người dân khu vực.