Ngân hàng – Diamond Square Bồng Sơn

Ngân hàng

Hệ thống ngân hàng được bố trí bên trong trung tâm thương mại mang đến dịch vụ hỗ trợ tài chính, giúp khách hàng dễ dàng giao dịch, chi tiêu mà không cần phải di chuyển quá xa.