Tiến độ – Trang 3 – Diamond Square Bồng Sơn

Tiến độ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 19/11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 19/11/2020

Nhằm đảm bảo các hạng mục thi công dự án được diễn ra xuyên suốt và đúng tiến độ, đội ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 17/11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 17/11/2020

Công việc thực hiện Diamond Square:1/- Lắp dựng cốt pha cột tầng 2 trục A-F/2-72/- Lắp dựng cốt pha dầm ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 08/11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 08/11/2020

Với tinh thần tất cả cùng chung mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại dự án Diamond Square, ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 06/11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 06/11/2020

Cập nhật tình hình tại công trường dự án Diamond Square tính đến ngày 6/11/2020, hoạt động thi công xây ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 03/11/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 03/11/2020

Cập nhật tình hình tại công trường dự án Diamond Square tính đến ngày 3/11/2020, hoạt động thi công xây ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 30/10/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 30/10/2020

Với tinh thần làm việc hăng say, đảm bảo an toàn lao động và tác phong chuyên nghiệp, đơn vị ...
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 29/10/2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 29/10/2020

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 29/10/2020 ...