CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 29/09/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 29/09/2020

DIAMOND SQUARE ĐÃ XÂY ĐẾN TẦNG 3

Tại công trường dự án Diamond Square, hoạt động thi công xây dựng liên tục nhộn nhịp với đủ nguồn nhân lực bổ trợ cho các hạng mục liên quan. Tính đến ngày 29/09/2020, đơn vị xây dựng đã triển khai thực hiện công đoạn lắp dựng giàn giáo, cốp pha, lắp thép cột sàn tầng 2 lên tầng 3.

Hoạt động thi công hiện đang được duy trì với tốc độ nhanh, đơn vị xây dựng liên tục bổ sung vật liệu, tập trung nguồn nhân lực kỹ thuật cao và hoạt động tối đa công suất với mục tiêu hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 29/09/2020.