CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 09/09/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 09/09/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng tại dự án Diamond Square tính đến ngày 09/09, công trình dựng dự án tiếp tục được thực hiện ráo riết và đẩy nhanh tiến độ với hiện trạng đã lắp dựng giàn giáo ván khuôn cốp pha dầm sàn tầng 2. Đồng thời đã gia công, lắp đặt thép dầm sàn tầng 2. Đơn vị xây dựng tại dự án tiếp tục hoàn thiện các công đoạn quan trọng, huy động tối đa nguồn lực với hàng loạt máy móc, thiết bị, nhân lực… nhằm đảm bảo các công tác thi công được diễn ra xuyên suốt.