CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 30/10/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 30/10/2020

Với tinh thần làm việc hăng say, đảm bảo an toàn lao động và tác phong chuyên nghiệp, đơn vị xây dựng cùng đội ngũ xây dựng kỹ thuật cao đã liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công với các hạng mục lần lượt được hoàn thiện như: Gia công, lắp dựng ván khuôn cột, vách thang máy tầng 2 lên tầng 3 và gia công thép dầm, sàn tầng 2.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 30/10/2020