CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 26/11/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 26/11/2020

Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án và bàn giao cho các chủ nhân tương lai của Diamond Square, đơn vị xây dựng tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thành những công đoạn quan trọng của dự án. Tính đến ngày 26/11/2020, dự án đã được thi công đến giai đoạn: Lắp dựng giàn giáo, ván khuôn dầm, sàn tầng 3, dựng ván khuôn cột tầng 2 lên tầng 3, khu vực zone 2 và tháo dỡ giàn giáo, cốt pha khu vực đổ bê tông đợt 2.