CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 24/12/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 24/12/2020

Tại công trường dự án Diamond Square, các hoạt động thi công xây dựng liên tục được Đơn vị xây dựng đẩy nhanh tiến độ, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, máy móc và đội ngũ nhân lực. Tính đến ngày 25/12/2020, dự án đã được thi công đến giai đoạn gia công, lắp đặt ván khuôn cột tầng, vách tầng 2 lên tầng 3 zone2.