CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 23/09/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 23/09/2020

Tại công trường dự án Diamond Square được cập nhật đến ngày 23/09/2020, những công đoạn xây dựng tiếp theo liên tục được triển khai với tiến độ nhanh như: Lắp dựng giàn giáo, gia cố hoàn chỉnh giàn giáo cốt pha, vệ sinh ván cốt pha, thép dầm sàn tầng và đã hoàn thành công tác đổ bê tông đợt 1 dầm sàn tầng 2. Đồng thời, đơn vị xây dựng Trần Việt cũng đã hoàn thành công tác nhập thêm vật tư thiết bị vào công trường, để sẵn sàng triển khai những hạng mục tiếp theo và đảm bảo tiến độ thi công diễn ra xuyên suốt.

Bên dưới là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 23/09/2020.