CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 22/11/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 22/11/2020

Bên cạnh việc vẫn đảm bảo tất cả các công tác xây dựng được thực hiện xuyên suốt, đội ngũ nhân sự kỹ thuật cao được điều động tăng ca đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình. Tính đến ngày 22/11/2020, dự án Diamond Square đã được thi công đến công đoạn: Lắp dựng cốt pha cột tầng 2 trục A-F/2-7, lắp dựng cốt pha dầm sàn tầng 3 trục 7-12/A-F, gia công, lắp dựng cốt thép cột tầng 2 trục 2-7/A-F, tháo sàn tầng 2 trục 2-7/A-F và vận chuyển để tiến hành lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 3.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 22/11/2020.

A