CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 19/1/2021 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 19/1/2021