CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 17/11/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 17/11/2020

Công việc thực hiện Diamond Square:
1/- Lắp dựng cốt pha cột tầng 2 trục A-F/2-7
2/- Lắp dựng cốt pha dầm sàn tầng 3 trục 7-12/A-F
3/- Gia công, lắp dựng cốt thép cột tầng 2 trục 2-7/A-F
4/- Tháo sàn tầng 2 trục 2-7/A-F
5/- Lắp dựng lưới bao che công trình
Trân trọng!