CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 09/12/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 09/12/2020

Trên công trường dự án, các hạng mục triển khai đúng tiến độ và đơn vị xây dựng đã cung ứng đủ trang thiết bị, vật liệu, máy móc… với mục tiêu nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Tính đến ngày 9/12/2020, dự án đã được thi côn đến công đoạn: Lắp dựng ván khuôn tầng 3, chống tăng cường sàn tầng sàn tầng và gia công, lắp đặt thép dầm sàn tầng 3.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 09/12/2020.