CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 07/12/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 07/12/2020

Liên tục thi công bất kể ngày hay đêm và đẩy mạnh hoạt động lắp dựng hoarding cửa ra vào cổng công trình là những hoạt động được đơn vị xây dựng, quản lý dự án đẩy mạnh thực hiện tại dự án Diamond Square trong vài ngày qua. Tính đến ngày 7/12/2020, dự án đã thi công đến công đoạn: Gia công, lắp dựng cốt pha dầm sàn tầng 3, gia công cốt thép cột tầng 2, gia công cốt thép dầm sàn tầng 3 trục 6-12/A-F và lắp dựng giàn giáo bao che.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 07/12/2020.