CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 06/11/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ thi công DỰ ÁN NGÀY 06/11/2020

Cập nhật tình hình tại công trường dự án Diamond Square tính đến ngày 6/11/2020, hoạt động thi công xây dựng liên tục diễn ra nhộn nhịp với đủ nguồn nhân lực bổ trợ cho các hạng mục liên quan. Với công suất hoạt động liên tục và tối đa, đơn vị xây dựng đã triển khai thực hiện đến công đoạn gia công lắp dựng ván khuôn cột tầng 2, tưới nước bảo dưỡng bêtông cột tầng 2 và gia công thép dầm, sàn tầng 2, chuyển thép, vật tư thiết bị lên tầng 2.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 6/11/2020