CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 05/12/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NGÀY 05/12/2020

Với mục tiêu sớm hoàn thành và đưa dự án vào vận hành, Đơn vị xây dựng đã liên tục bổ sung đầy đủ các nguồn lực để tăng tốc thi công với tiến độ xây dựng được đảm bảo. Tính đến ngày 05/12/2020, dự án Diamond Square đã được thi công đến công đoạn: Gia công, lắp dựng cốt pha dầm sàn tầng 2, gia công, lắp dựng hoarding cửa ra vào cổng công trình, gia công cốt thép cột tầng 2, gia công cốt thép dầm sàn tầng 3 trục 6-12/A-F và lắp dựng giàn giáo bao che.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 05/12/2020.