CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 26/09/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG NGÀY 26/09/2020

SẴN SÀNG CHO CÔNG ĐOẠN LÊN TẦNG

Tại công trường dự án Diamond Square, đơn vị xây dựng liên tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo các công đoạn thi công được diễn ra xuyên suốt. Đội ngũ thi công đã thực hiện đến giai đoạn lắp dựng giàn giáo, cốt pha, tưới bảo dưỡng bê tông, vệ sinh đầu cột, tháo ván khuôn thành dầm và lắp dựng thép cột tầng 2, sẵn sàng cho công đoạn lên tầng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trung tâm thương mại Diamond Square đang dần thành hình với những hoạt động mới đang được triển khai đúng tiến độ. Bên dưới là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án đến ngày 26/09/2020.