CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 20/10/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 20/10/2020

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC CÔNG ĐOẠN THI CÔNG VỚI TIẾN ĐỘ NHANH

Để đảm bảo công tác thi công tại dự án Diamond Square được diễn ra xuyên suốt, đội ngũ thi công liên tục tập trung hết công suất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã được thi công đến giai đoạn gia công lắp đặt giàn giáo, ván khuôn dầm sàn tầng 2 lên 3. Đồng thời, đơn vị thi công cũng đã nhanh chống tháo dỡ cốp pha, chống tăng cường dầm sàn tầmg 2 (khu vực đã đổ bê tông) và gia công thép, vận chuyển thép lên sàn tầng 2.

Cập nhật hình ảnh thi công dự án ngày 20/10/2020.