CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 16/10/2020 – Diamond Square Bồng Sơn

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 16/10/2020

ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DIAMOND SQUARE

Với mong muốn tất cả các cán bộ kỹ thuật, công nhân viên quyết tâm hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại để chuẩn bị tốt cho công tác đổ sàn bê tông tầng 3, đáp ứng đúng tiến độ. Các cán bộ, công nhân đã và đang ngày đêm miệt mài thi công trên công trường.

Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công dự án ngày 16/10/2020